VKS Serisi

Ağır Sanayilerde Kullanılan Proses
Vinçleri için Vinç Klima Üniteleri

IAC Serisi

Endüstriyel Tesisler için Hava/Su
Soğutmalı Endüstriyel Klima Üniteleri

TKS Serisi

Tahıl Soğutma Üniteleri

ATEX Serisi

Patlamaya Dayanıklı (Ex-proof)
Soğutma Üniteleri

MAC_Product_Card
MAC Serisi

Mobil Soğutma Üniteleri

PKS Serisi

Pano Klima Üniteleri

APU Serisi

Zorlu Ortamlar için Endüstriyel Filtreleme
ve Basınçlandırma Üniteleri

HSC_product_box
HSC Serisi

Hava/Su Soğutma Üniteleri
Chiller

DWE Serisi

Drenaj Su Buharlaştırıcısı