TMS, sanayi tesislerinde yüksek ve düşük ortam sıcaklıklarında, tozlu, korozif veya titreşimli ortamlarda, sabit olmayan çalışma koşullarında özel üretim iklimlendirme ve soğutma ekipmanları sağlayan bir firmadır. Uzman ve deneyimli mühendislik ekipleriyle, projelerin iklimlendirme ve soğutma ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak için ekipman üretiminden projenin tüm aşamalarına kadar hizmet verir.

TMS, Tailor Made Solutions'ın İngilizce baş harflerinden oluşan bir isimdir. Firma, terzi usulü iklimlendirme ve soğutma ekipmanları üretmek amacıyla kurulmuştur.

TMS'nin merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunmaktadır. Ayrıca Hollanda ve Brezilya'da kendi ofisleri bulunmaktadır. TMS'nin dünya genelinde 12 farklı ülkede temsilcilikleri ve iş ortakları vardır. Hangi ülkelerde faaliyet gösterildiğini buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. TMS ve çözüm ortakları, bulundukları tüm ülkelerde servis hizmeti sunmaktadır ve ayrıca bu ülkelerin çevresindeki diğer ülkelere de hizmet verebilmektedirler. Özel sertifikalar talep edildiğinde, dünya genelindeki farklı noktalardaki iş ortakları ve merkezden süpervizörler görevlendirilebilmektedir.

TMS, demir ve çelik, petrol ve gaz, petrokimya, denizcilik, offshore, enerji, tarım, çimento, madencilik gibi sektörlerde hizmet vermektedir.

TMS, çeşitli tiplerde iklimlendirme ve soğutma ekipmanları üretmektedir. Bu bağlamda, vinç kliması, pano kliması, exproof klima veya chiller gibi farklı ürün gruplarında farklı rakipleri vardır. TMS'nin rakiplerinden ayıran farklılıkları aşağıda ortaklaştırılmış şekilde toparladık.

TMS, öncelikle müşteri odaklı bir firmadır. Çözümleri müşterileriyle birlikte geliştirir ve tedarikçiden çok çözüm ortağı olarak yaklaşır. Her bir projeye özgü hizmet verebilmek için 40'tan fazla mühendisi bünyesinde bulundurur ve her bir konuya özelleştirilmiş bir yaklaşım sergiler.

TMS'nin ürettiği tüm ekipmanlar, %100 çalışma testine tabi tutulur ve FAT (Fabrika Kabul Testi) raporlarıyla sevkiyatı gerçekleştirilir. Ürün ilk kez üretildiğinde, teorik olarak tasarlanan ürün gerçek koşullarda iklimlendirilmiş kabinlerimizde test edilerek gerçek verileri paylaşılır.

TMS'nin merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunmaktadır. Ayrıca Hollanda ve Brezilya'da kendi ofisleri bulunmaktadır. TMS'nin dünya genelinde 12 farklı ülkede temsilcilikleri ve iş ortakları vardır. İş ortakları; Norveç, İsveç, Danimarka, Ukrayna, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, İtalya, İran, Hindistan, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

TMS Merkezi, kendi bünyesinde 140 çalışanıyla faaliyet gösterirken, dünya genelindeki iş ortaklarıyla birlikte toplamda 300'ün üzerinde çalışanı barındırmaktadır. TMS, büyük bir ekibe sahip olan bir şirkettir ve hem içerideki uzmanlarıyla hem de dışarıdaki iş ortaklarıyla güçlü bir ağ oluşturmuştur.
Merkezdeki 140 çalışan, farklı departmanlarda ve pozisyonlarda görev yapar. Mühendisler, teknisyenler, proje yöneticileri, satış ve pazarlama ekibi, idari personel ve diğer destek birimleri gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur. Bu ekip, TMS'nin faaliyetlerini yönetir, projeleri planlar, ürünleri tasarlar, üretir ve müşterilere hizmet sunar.
Ayrıca, TMS'nin dünya genelindeki iş ortaklarıyla işbirliği yapması, şirketin global ölçekte faaliyet göstermesini sağlar. Bu iş ortakları, farklı ülkelerdeki müşterilere hizmet verirken TMS ürünlerini kullanır veya dağıtır. Bu sayede, TMS'nin küresel pazarda geniş bir etki alanı vardır ve uluslararası projelere katkı sağlayabilir.

TMS'de 40'ın üzerinde mühendis bulunmaktadır.

TMS bünyesinde Ar-Ge ve Ür-Ge birimlerinde toplam 28 mühendis kadrosu bulunmaktadır. Bu mühendisler, çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmışlardır ve Makine, Elektrik, Elektronik ve Otomasyon gibi alanlarda bilgi ve deneyime sahiptirler. Ayrıca, Teknik Ressamlar da bu kadroya dahildir.
Bu mühendis kadrosu, TMS'nin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Makine mühendisleri, ürünlerin mekanik tasarımı ve mühendislik analizlerini yaparken, Elektrik ve Elektronik mühendisleri, elektriksel sistemlerin tasarımı, kontrol ve otomasyon çözümleri üzerinde çalışır. Otomasyon mühendisleri ise endüstriyel otomasyon projeleri ve proses kontrolüyle ilgilenir.
Bu ekip, teknik bilgi ve deneyimlerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirir, ürünlerin performansını iyileştirir ve müşteri taleplerini karşılamak için teknolojik gelişmeleri takip eder. Ayrıca, Ar-Ge projelerinde yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, ürün iyileştirmeleri, prototip üretimi ve testleri gibi süreçlere aktif olarak katılırlar.
TMS'nin mühendis kadrosu, teknik uzmanlık ve ekip çalışmasıyla müşterilere en iyi çözümleri sunmayı hedefler. Sürekli olarak güncellenen bilgi ve becerileriyle, Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinde başarıyla görev yaparlar ve TMS'nin yenilikçi ve kaliteli ürünler üretmesine katkıda bulunurlar.

TMS, çeşitli tiplerde iklimlendirme ve soğutma ekipmanları üretmektedir. Bunlar arasında vinç klimaları, endüstriyel ağır sanayi tipi paket klimalar, split klimalar, dik tip klimalar, Marine tip self contained üniteler, chiller'ler, fancoiller, exproof klimalar, exproof soğutma sistemleri, tahıl soğutma üniteleri, hava temizleme ve basınçlandırma üniteleri, mobil ve acil durum klimaları, savunma sanayi için iklimlendirme ve soğutma sistemleri, duvara montajlı paket klimalar, pano klimaları ve ağır sanayi tipi pano klimaları bulunmaktadır.

TMS'nin ürettiği ekipmanlar, zorlu ortam koşullarında güvenilir bir şekilde çalışabilme özelliklerine sahiptir. Bu koşullar aşağıdaki gibi olabilir:

- Ekipmanlar, -40 ile +95°C arasındaki geniş bir ortam sıcaklığı aralığında sorunsuz bir şekilde çalışabilir.
- Tozlu ortamlarda etkili bir performans sergileyebilir.
- Kimyasal ve zararlı maddelerin gaz halinde bulunduğu korozif ve aşındırıcı ortamlara uygun olarak tasarlanmıştır.
- Patlayıcı ve yanıcı ortamlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.
- Titreşimli ortamlarda, örneğin vinç operasyonlarında, sağlam ve dayanıklı bir performans sunar.
- Denizcilikte dalgalı denizlerde stabil bir yüzeyde operasyon yapma yeteneğine sahiptir.

Azot dioksit (NO2), Hidrokarbonlar (VOC'ler), Klor (Cl2), Ozon (O3), Hidrojen sülfür (H2S), Kükürt dioksit (SO2), Amonyak (NH3), Aminler (RNH), Cıva (Hg), Nitrik oksit (NO), Formaldehit (CH2O), Aldehitler ve Organik Asitler gibi bileşenleri gidermek amacıyla müşterinin uygulamasında bulunan bileşenlere özel olarak APU (Hava Temizleme ve Basınçlandırma) sistemleri tasarlanmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan kimyasal filtreler, bu bileşenleri emme ve absorbe etme kapasitesine sahiptir. Havada bulunan bileşenin tipi, ppm değeri ve müşterinin tercih ettiği filtre değişim sıklığına göre kullanılacak kimyasal filtrelerin ağırlığı ve hacmi hesaplanır ve APU sistemiyle entegre edilir. Müşterinin istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir çözüm sunabilmek adına, filtrelerin boyutları ve yerleştirilme şekli APU'nun tasarımına uygun şekilde ayarlanır.

Evet, TMS müşterilerine kapsamlı bir hizmet sunarak tasarım, üretim, saha uygulamaları, devreye alma, bakım, onarım, arıza giderme ve yedek parça temini gibi tüm süreçlerde komple çözümler sunar. Bu sayede mühendislik çalışmaları daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Örneğin, saha bakım-onarım hizmetleri sırasında elde edilen deneyimler, mühendislik çalışmalarında bakım kolaylığı konusunun daha iyi analiz edilmesini sağlar ve proaktif bir yaklaşımla çalışmalar yürütülür.

Özelleştirme sadece ekipmanlarla sınırlı olmayabilir, bazen de projelendirmeler müşterinin ihtiyaçlarına özgü hale getirilir. Bu şekilde birbirini tamamlayan çalışmalar ile TMS, baştan sona en verimli, güvenilir ve sürekli çözümleri sunma hedefine ulaşır.

TMS mühendisleri, kendi geliştirdikleri ısı kazanç/kayıp, basınçlandırma ve havalandırma programları aracılığıyla tüm hesaplamaları gerçekleştirme ve raporlama yeteneğine sahiptir. Bu programlar, projenin gereksinimlerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Mühendisler, bu programları kullanarak projelerin doğru bir şekilde tasarlanmasını, enerji verimliliğini artırmasını ve uygun iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarlanmasını sağlar.

Evet, TMS mühendisleri havalandırma kanalları ve borulamalar için akış ve basınç düşümü hesaplamaları yapabilir. Ayrıca, hat güzergahlarını belirleyebilir ve bu bilgileri 2 ve 3 boyutlu çizimler üzerinde gösterebilir, böylece montaj ve kurulum süreçleri daha kolay hale gelir.

TMS bünyesinde bulunan iki farklı iklimlendirilmiş test kabini, çeşitli iklim koşullarında ürün testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu test kabini, -20 ile +85 derece arasındaki sıcaklık aralığında test edilmesine imkan verir. Kağıt üzerinde tasarlanan özel iklimlendirme ve soğutma ekipmanları, bu test kabini içerisinde test edilir. Bu testler, tasarımın doğruluğunu, performansını ve dayanıklılığını değerlendirmek için yapılır.
Test kabini, çeşitli ölçüm ve kontrol sistemleriyle donatılmıştır ve test sırasında sıcaklık, nem ve diğer parametrelerin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu sayede, ürünlerin farklı iklim koşullarında nasıl davrandığı, performansının nasıl olduğu ve tasarımdaki iyileştirmelerin etkisi hakkında bilgi sağlanır.
TMS'nin iklimlendirilmiş test kabini, ürünlerin güvenilirliğini, dayanıklılığını ve performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu testler, ürünlerin gerçek dünya koşullarında nasıl çalışacağını ve müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanılır.

Evet, TMS mühendisleri her bir projede hem ekipman özelinde hem de projenin genelinde P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) şemalarını tasarlar. P&ID şemaları, tesisin borulama sistemlerini, ekipmanlarını ve kontrol elemanlarını gösteren ayrıntılı teknik çizimlerdir. Sistemin işleyişini anlamak, sistemler arasındaki ilişkileri görmek ve bakım, onarım ve güncelleme işlemlerini yönetmek için önemlidir. Bu çizimler, mühendislerin ve çalışanların tesisin işleyişini doğru bir şekilde takip etmesine yardımcı olur ve güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Klimalar, ev ve ticari alanlar gibi ortamları belirli zaman aralıklarında iklimlendirmek için tasarlanmıştır. Ev tipi ve ticari tip klimalar, konfor amaçlı kullanılır ve çeşitli tiplerde bulunur. Öte yandan, endüstriyel klimalar ise işletmelerin sürekli hizmet verebilmeleri için tasarlanır ve ihtiyaca yönelik olarak seçilir ve kullanılır. Genellikle ekipman odaları gibi soğutulması gereken alanlarda kullanılırlar ve bu alanlardan kaynaklanan atık ısının büyük bir kısmını işletme içerisindeki ekipmanlar üretir.

Endüstriyel klimalar, işletmelerdeki iklimlendirme sürekliliğini sağlamanın yanı sıra birçok avantaj sunarlar. Kolay bakım imkanı sağlarlar ve arıza durumunda minimum yedek parça ve yetkin personelle hızla onarılabilirler. Bu klimalar, zorlu ortam koşullarına özel olarak tasarlanır ve birçok noktası özelleştirilebilir, böylece kalıcı bir iklimlendirme çözümü sunarlar.

TMS, ürünleriyle birlikte ATEX ve IECEx sertifikalarını sağlayabilir. Bu sertifikalar, Onaylanmış Kuruluşlar (Notified Body) tarafından temin edilir. TMS; üretim, tasarım ve satış sonrası hizmetler birimleri, sahip oldukları sertifikalar sayesinde regülasyona tabi tüm ürün bileşenlerinin ATEX ve IECEx sertifikalarını sağlayabilir ve aynı zamanda öz beyan (self-declaration) da yapabilir.

TMS, üretim faaliyetlerini ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ATEX kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirir. Ayrıca TMS ürünleriyle, CE, EAC, UL, ATEx, IECEx, RMRS ve DNV gibi sertifikaları sağlanabilir.