Endüstriyel tesislerdeki yüksek toz seviyesi, hem çalışan sağlığını hem de ekipmanların çalışma performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, bazı durumlarda kimyasal gazların da ortaya çıkmasıyla olumsuz etkiler artmaktadır. TMS tarafından geliştirilen APU (Hava temizleme ve basınçlandırma) sistemleri, toz ve kimyasal gaz içeren ortamlarda etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sistemler, diğer iklimlendirme cihazlarından bağımsız olarak çalışabilmesinin yanı sıra TMS’nin ürün gamındaki cihazlara da entegre edilebilmektedir.

APU sistemleri, EU16 seviyesine kadar hizmet vererek ortamı tozdan arındırmakta ve aynı zamanda dışarıdan gelen toz ve gazın engellenmesi için basınçlandırma sağlamaktadır. İstenen basınç değerlerinin sürekliliği, APU ile birlikte gönderilen basınç sensörleri ve devir kontrollü fanlar sayesinde lineer bir şekilde sağlanabilir. Ayrıca, elektronik bileşenlerin hassas olduğu ortamlarda basınç anahtarı kullanılarak da istenen basınç seviyesi sağlanabilmektedir. Mühendislerimiz, ortamda bulunan kimyasal gazların yapısını, ppm değerlerini ve filtre değişim sıklığını inceler, ilgili hesaplamaları yapar ve en uygun kimyasal filtreyi (karbon/oksidant karışımı) tasarlar.

Sonuç olarak, TMS’nin geliştirdiği APU sistemleri, endüstriyel tesislerdeki toz ve kimyasal gaz sorunlarına etkili bir çözüm sunmaktadır. Çalışan sağlığını korurken ekipmanların performansını da artırmaya yardımcı olur ve işyerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.

Dünyanın Her Yerinden Uygulamalar