Tailor Made Solutions (TMS), 1990 yılından bu yana sektörde edindiği deneyime dayanarak 2002 yılında kurulmuş olup başarılı geçmişi ve pazar liderliği konumu ile endüstriyel ve proses soğutma sistemleri uygulamalarında çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Dünya çapında endüstriyel soğutma çözümleri sunan pazar lideri bir şirket olan TMS,

   • Vinç Klima Üniteleri VKS®,
   • Endüstriyel Klimalar IAC®,
   • Endüstriyel Pano Klima Üniteleri PKS®,
   • Patlamaya Dayanıklı Soğutucu Klimalar ATEX®,
   • Basınçlandırma ve Filtreleme Üniteleri APU®,
   • Hava/Su Soğutmalı Endüstriyel Su Soğutucular HSC®,
   • Tahıl Soğutma Üniteleri TKS®,
   • Mobil Soğutma Üniteleri MAC®,

Tasarım merkezi ekibimizle, çeşitli sektör ve lokasyonlardaki müşterilerimize kişiye özel endüstriyel soğutma çözümleri sunmak için uzun yıllara dayanan endüstri deneyimimizi birleştiriyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, dünyanın önde gelen markaları tarafından tercih edilmektedir. Dünyanın bir çok coğrafyasında bulunan Temsilcilerimiz/Distribütörlerimiz aracılığı sayesinde Global müşterilerimize ürünlerimiz ile birlikte çözüm ve hizmet sağlamaktayız.
ISO 9001: 2015 kalite standartlarına uygun olarak, proje bazında üretilen tüm ürünlerin test ve kalite kontrol planları kayıt altına alınmakta, böylece satış sonrası servis departmanı hızlı ve etkin hizmet vermektedir. A’dan Z’ye servis anlayışı ile müşterilerimize kendi alanlarında uzman mühendis ve teknisyenlerimiz tarafından gerekli eğitimler ve bilgiler verilmektedir.

KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Endüstriyel soğutma cihazları üreten bir kuruluş olan TMS olarak temel ilkelerimiz;

 • Büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda tanınan, öncü ve en çok tercih edilen marka bir kuruluş olmak

 • Müşterilerimize beklentilerinin de üzerinde kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak

 • Müşterilerimiz ile açık ve yakın iletişim içinde olmak

 • Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerimiz ile müşterilerimize doğru ürün, güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak.

 • Teknolojideki gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederek sektöründe yeniliğe liderlik etmek.

 • Kalite, Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği standartları çerçevesinde tüm paydaşlarının (çalışan, müşteri, tedarikçi, bayi) ve ürünlerinin sürekli gelişimini sağlamak.

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi açısından uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak.

 • İnisiyatif kullanma, sonuca odaklanma ve sürekli iyileştirme felsefelerini ön planda tutmak.

 • Risk Bazlı Düşünme kapsamında TMS prosesleri ile ilgili risk ve fırsatları belirlemek, risk değerlendirme metodu ile riskleri değerlendirmek ve puanlama metodu ile fırsatların değerlendirilmesini sağlamak.

 • Tüm TMS prosesleri ve önemli çevresel boyutu olan faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.

 • Kirliliği önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek.

 • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak.

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önleyecek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak.

 • TMS prosesleri ile ilgili tehlike ve etkilerini belirlemek, risk taşıyan tüm faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.

 • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamak

 • Tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin İSG faaliyetlerine danışma ve katılımını sağlamak

 • Ulusal, uluslararası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.

 • Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek, bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak.

 • TMS bünyesinde meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği sisteminin etkinliğini ve performansını arttıracak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

 • Tüm TMS çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

 • Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirmek.

Bu politika, oluşturulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hedefleriyle desteklenmektedir. Bu amaçla ISO 9001, 14001 ve 45001 standartlarının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş KYS, ÇYS, İSGYS sürekliliğini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederim.

18/09/2019

Murat Yıldırım

Genel Müdür

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KAPSAMI

TMS Endüstriyel Soğutma Sanayi Ticaret A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı müşterileri için endüstriyel ve proses soğutma sistemlerinin pazarlamasını, projelendirilmesini, tasarımını, imalatını, test işlemlerini ve satış sonrası hizmetini ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirirken gerek ofis gerekse fabrika sahasında uygulanacak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standart gerekleri doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem kapsamını aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur:
Ofis binaları, Üretim sahası ve Depo Alanı Sanayi Mah. Akçiçek Sok. No:18-20, 34906, Pendik/İstanbul sınırları içinde yer alır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEM (KYS) KAPSAMI

​TMS bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi sınırları Ofis binaları, Üretim sahası ve Depo Alanını kapsamaktadır. Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sisteminin kapsamı Proses yaklaşımı, Risk Temelli Düşünme ve PUKÖ Döngüsüne göre yapılandırılmıştır.
• Proses Yaklaşımı doğrultusunda; Yönetsel, Destek, Operasyonel Prosesler belirlenmiştir.
• Risk Temelli Düşünme doğrultusunda tüm proseslerin risk ve fırsatları belirlenerek değerlendirilmiştir.
• PUKÖ Döngüsü doğrultusunda prosesler için iyileştirme fırsatları tespit edilip gerçekleştirilmektedir.
TMS’de Kalite Yönetim Sistem Standardının tüm gerekliliklerini karşılayacak faaliyetler mevcuttur ve bu, Kalite El Kitabının içeriğinde anlatılmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM (ÇYS) KAPSAMI

TMS bünyesinde; Çevre Yönetim Sisteminin sınırları Ofis binaları, Üretim sahası ve Depo Alanını kapsamaktadır. Müşteri sahası Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yer almamaktadır. Bu doğrultuda Çevre Yönetim Sistem kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur:
• Her bir prosesle ilgili (yaşam döngüsü boyunca) çevre boyutlarının belirlenmesi ve olumsuz çevre etkilerinin önlenerek çevre performansının arttırılması
• Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Belirlenen amaç ve hedeflere (Kirliliğin önlenmesi, atıkların takibi, enerji sarfiyatının önlenmesi vb.) ulaşma
TMS’de Çevre Yönetim Sistem Standardının tüm gerekliliklerini karşılayacak faaliyetler mevcuttur ve bu, Kalite el kitabının içeriğinde anlatılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEM (İSG) KAPSAMI

TMS bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sınırları Ofis Binalarını, Üretim Sahasını, taşeron hizmetlerini, güvenlik hizmetini, misafirleri ve müşteri sahasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur:
·         İşe dayalı yaralanma ve hastalıkları önleyerek sağlıklı çalışma ortam oluşturmak için önlemler alarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansının arttırılması
·    Tehlikelerin çalışanlar ve ilgili taraflar üzerinde oluşturacağı risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi, risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi veya yok edilmesi
·         İSG için belirlenen hedeflere ulaşılması
·         Ulusal/Uluslararası yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesi
TMS’de İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem Standardının tüm gerekliliklerini karşılayacak faaliyetler mevcuttur ve bu el kitabının içeriğinde anlatılmaktadır.

Sertifikalarımız

4137_001
4137_002-new
ATEX_SERVIS-TR
ADUV
TKS
APU_cert
IAC_Cert
PKS_Cert
VKS_Cert
9001:2015
1
2
3
4
14001:2015
ISO14001-TR
ISO14001-RU
ISO14001-ES
ISO14001-ENG
45001:2018
ISO45001-TR
ISO45001-RU
ISO45001-ES
ISO45001-ENG

STRATEJİMİZ

Tailor Made Solutions (TMS), 1990 yılından bu yana sektörde edindiği deneyime dayanarak 2002 yılında kurulmuş olup, başarılı geçmişi ve pazar liderliği konumu ile endüstriyel ve proses soğutma sistemleri uygulamalarında çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Vizyon

Tüm dünya pazarlarında yeniliğe liderlik eden, hizmet verdiği coğrafyaları sürekli genişleterek en çok tanınan, pazar lideri marka olmak.

Misyon

Bugünün ve geleceğin endüstrilerinde teknolojik gelişmeler ve yenilikleri sürekli takip ederek, kurum değerleri ve kalite standartları çerçevesinde tüm paydaşlarımızın ve ürünlerimizin sürekli gelişimini sağlamak.

Kaynakları etkin kullanarak teknolojiye ve insana yatırım yapmak

Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak

Değerlere bağlı kalarak tüm müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza en doğru ürün ve fiyat politikası sunmak

Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda değerlerimize ve pazarların dinamik yapılarına bağlı kalarak gelişim göstermek

Prosesler ile ilgili risk ve fırsatları belirleyip riskleri fırsatlara dönüştürmek

Kurum süreçlerinin toplam performansında sürekli iyileştirme sağlamak

Bilgi analizi ve yönetimi

Hukuka ve Adalete Bağlıyız!

Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize adaletli yaklaşırız. İşlerimizi yaparken hukukun üstünlüğünü koruruz.

Açık İletişim Kurar, Şeffaflık Sergileriz!

Kendimizi net ifade ederiz. Şeffaf ve güven yaratan iletişim sergileriz. Anlayış gösterir, empati yaparız.

Değişime ve Gelişmeye Açığız!

Değişime direnmek yerine değişimin parçası oluruz. İşimizi geliştirici öneriler sunarız.

Kaynaklarımızın Bilincindeyiz!

İş planlarımızı kaynak analizi yaparak oluştururuz. Tüm kaynaklarımızı (zaman, para, teknoloji) fayda-maliyet analizi yaparak kullanırız.

Çeşitlilikten Yanayız!

Din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı yapmayız. Farklılıkların sinerji yarattığına inanırız. İnsanlara esneklik gösteririz.

Toplumsal Sorumluluklarımızı İyi Biliriz!

Toplumun bir bireyi olarak sorumluluklarımızı yerine getiririz. Toplumun refahına katkıda bulunuruz. Doğaya zarar vermeyen projeler geliştiririz.