E-house’lar, elektriksel ekipmanların bulunduğu ortamların genel adıdır ve birçok sanayi kolunda tesislerin otomasyonu için yaygın bir şekilde kullanılır. Son zamanlarda e-house’lar konteynerlerde üretilmekte ve bu sayede tesislerin hızlı bir şekilde işletmeye alınması sağlanmaktadır. Konteyner bazlı çözümler, tesisin hızlı devreye alınmasına büyük katkı sağlar. TMS e-house çözümleri, iklimlendirme, soğutma ve otomasyon için çeşitli seçenekler sunmaktadır.

TMS tarafından sunulan e-house çözümleri arasında duvara montajlı freecooling özellikli endüstriyel paket klimalar, hava temizleme ve basınçlandırma üniteleri entegre edilmiş endüstriyel paket klimalar, endüstriyel split klimalar, exproof klimalar ve HVAC ekipmanlarının otomasyonunu sağlayabilen HVAC kontrol panelleri bulunmaktadır. Bu ürünler, projelerin belirlenen ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir ve projeye tam entegrasyon sağlanır. TMS, e-house projelerine özel ekipman tasarlayıp üretirken proje mühendisliği, tasarım, üretim, saha uygulamaları ve devreye alma’dan oluşan uçtan uca çözüm ortağı olarak da hizmet verir. Özetle, E-house uygulamalarınızdaki tüm hvac/r ihtiyaçlarınız için (20 yıllık) tecrübemiz ve bilgi birikimimizle size her daim hizmet vermeye hazırız.

Dünyanın Her Yerinden Uygulamalar