TMS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN. TİC. A. Ş. olarak, şirketimiz ve bağlı grup şirketlerimizin iş sürekliliğini sağlamak, potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için çalışanlarımız ve tüm tedarikçi çalışma ortaklarımıza ait her tür bilginin, ve kurumsal bilgi işleme süreçlerimizin güvenliğini, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, TMS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN. TİC. A. Ş. olarak bilgi güvenliği hususunda yasaların, standartların ve kurumsal politika ve prosedürlerimizin öngördüğü şartları yerine getirmek için bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlara uygun tüm prosedürler şirketimizde uygulanmaktadır.

Bilgi varlıklarımızı korumak için denetimlerde bulunuyor ve sonuçları Üst Yönetim seviyesinde mevcut en iyi uygulamaları temel alarak, verilerin saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutuyoruz.

Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilgi güvenliği politika ve prosedürlerimize dair bilgilendiriyor ve bu politika ve prosedürlere erişimleri için gerekli kaynak ve eğitimleri sağlıyoruz.

Tedarikçi ve iş ortağı seçiminde, paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusundaki performanslarını dikkate alıyor ve gerek paydaşlarımızla gerekse resmi kurum ve kişiler ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında iş birliği içinde çalışıyoruz.

Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere yönelik en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturuyor, bilgi güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları hayata geçiriyoruz.