Patlamaya dayanıklı soğutma üniteleri

Kara ve deniz petrol platformları, rafineriler, nükleer santraller ve benzeri enerji santralleri en üst düzeyde güvenlik gerektirir. Bu tür uygulamalar için alev sızdırmazlığı bir zorunluluktur ve tüm malzemelerin patlamaya dayanıklı olmasını gerektirir.

ATEX-ex-proof-01

Tüm ATEX ürünlerimiz, proje aşamasında belirtilen seri numaralarına ve sınıflandırmalara göre bir sertifikasyon sürecine tabi tutulur.
Tüm testler uygulanır ve sertifika onayları üçüncü taraf kuruluşlar tarafından alınır.

En doğru ürünü sağlamak için aşağıdaki ATEX sınıflandırması müşteriler tarafından iletilir:

II 2 G Ex de IIC T3 Gb
II: Diğer patlayıcı alanlar
2: Bölge 1 ve Bölge 2
G: Gaz
Örn: Avrupa standardı; d: Alev geçirmez şase, e: Artan güvenlik
IIC: Patlama Grubu
T3: Yüzey sıcaklığı maksimum 200 ° C
Gb: Ekipman Koruma Seviyesi (EPL)

ATEX sınıflandırılmış ürünler bölgesi Bölge1 ve Bölge2, yüzey sıcaklıkları T1, T2, T3, T4 ve patlayıcı grupları IIA, IIB, IIC sertifika ile üretilmektedir. Elektrikli ısıtıcı veya ısı pompası seçenekleri mevcuttur. APU filtreleme sistemi zararlı gazları yakalamak için entegre edilebilir.

1_Atex_Left_justified

IAC & VKS Serisi ATEX Endüstriyel Klimalar

2_Atex-Left_justified

HSC Serisi ATEX Endüstriyel Soğutma Üniteleri

Atex_Ex-Proof
1_Atex_Left_justified
IAC & VKS Series ATEX Industrial Air Conditioners
2_Atex-Left_justified
HSC Series ATEX Industrial Chillers

All of our ATEX products are subjected to a certification process according to the serial numbers and classifications specified in the project phase. All tests are performed and certificate approvals are obtained by third party organizations.

The following ATEX classification is communicated by customers in order to provide the most accurate product:

II 2 G Ex de IIC T3 Gb
II: Other explosive areas
2: Zone 1 and Zone 2
G: Gas
Ex: European standard
also; d: Flame-proof chassis, e: Increased safety
IIC: Explosion Group
T3: Surface temperature max 200 ° C
Gb: Component security level (EPL)

ATEX classified products area Zone1 and Zone2, surface temperatures T1, T2, T3, T4 and explosive groups IIA, IIB, IIC are produced with certification. Electrical heater or Heat Pump options are available. APU filtration systems can be integrated to capture harmful gases.

Ex-proof soğutma ünitesi, patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazların (örneğin, rafineriler, petrol platformları veya kimyasal tesisler) soğutulmasına yardımcı olan bir tür soğutma sistemidir.

Bu tür cihazlar, patlayıcı gazların veya tozların bulunduğu ortamlarda kullanıldığında potansiyel bir patlama riski taşırlar. Bu nedenle, bu cihazların kullanıldığı ortamların sınıflandırılması gereklidir ve bu sınıflandırmaya göre uygun ekipman seçilmelidir.

Ex-proof soğutma üniteleri, patlama riski taşıyan bu ortamlarda kullanılan elektrikli cihazların soğutulmasına yardımcı olur. Bu üniteler, özel olarak tasarlanmış kapalı bir yapıya sahiptir ve patlama riski taşıyan ortamlar için sertifikalandırılmıştır. Bu sayede, patlama riski taşıyan ortamlarda kullanılan cihazların çalışması sırasında oluşabilecek ısının bertaraf edilmesine yardımcı olurlar.

Ex-proof soğutma üniteleri, patlayıcı ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmak için gerekli olan koşulları sağlar. Bu tür üniteler, patlama riski taşıyan ortamlarda kullanılan cihazların güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.