Tailor Made Solutions (TMS) werd in 2002 opgericht op basis van de ervaring die in de sector sinds 1990 is opgedaan en dient als oplossingspartner voor industriële en proceskoelsystemen met zijn succesvolle geschiedenis en marktleiderspositie.

TMS, een marktleidend bedrijf dat wereldwijd industriële koeloplossingen aanbiedt, is de fabrikant van

 • Cabine koelers VKS®,

 • Industriële airconditioners IAC®,

 • Industriële paneelkoelers PKS®,

 • Explosieveilige koelers en airconditioners ATEX,

 • Druk- en filtereenheden APU®,

 • Waterkoeling industriële koelmachines HSC®,

 • Graankoelunits TKS®,

 • Mobiele koelunits MAC®,

Met ons ontwerpcentrumteam combineren we onze jarenlange ervaring in de sector om exclusieve en op maat gemaakte industriële koeloplossingen te bieden aan onze klanten in verschillende industrieën en locaties. Onze producten en services hebben de voorkeur van ‘s werelds toonaangevende merken, geleverd door distributienetwerken en services op veel locaties over de hele wereld.

In overeenstemming met de kwaliteitsnormen ISO 9001: 2015 worden de test- en kwaliteitscontroleplannen van alle op projectbasis geproduceerde producten vastgelegd, zodat de dienst na verkoop snel en effectieve service biedt. Met het servicebegrip van A tot Z worden de noodzakelijke trainingen en informatie aan onze klanten gegeven door onze ingenieurs en technici die experts zijn in hun vakgebied.

KWALITEIT- MILIEU- GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSBELEID

Als TMS, een organisatie die industriële koelapparatuur produceert, zijn onze basisprincipes;

 •  Verhoog het groeimomentum met de dag om een ​​erkend, baanbrekend en meest geprefereerd merk te worden op zowel binnenlandse als internationale markten.

 •  Verhoog continu de klanttevredenheid door onze klanten producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden die hun verwachtingen te boven gaan.

 •  Wees open en in nauwe communicatie met onze klanten.

 •  Met onze verkoop- en aftersales-services onze klanten het juiste product, betrouwbare en economische oplossingen bieden.

 •  Volg de ontwikkelingen en innovaties in technologie en leid innovatie in de sector.

 • Zorgen voor de continue ontwikkeling van alle belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, dealers) en producten in het kader van kwaliteits-, milieuhygiënische en veiligheidsnormen.

 •  Zorg ervoor dat wordt voldaan aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebied van kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en managementsysteem.

 • Neem initiatief, focus op resultaten en verbeter continu filosofieën.

 • In het kader van Risk Based Thinking, de risico’s en kansen met betrekking tot TMS-processen identificeren, de risico’s evalueren met de risicobeoordelingsmethode en de kansen evalueren met de scoremethode.

 • Identificeer vooraf en minimaliseer risico’s die kunnen ontstaan ​​door een effectieve risicobeoordeling uit te voeren met betrekking tot alle TMS-processen en activiteiten met significante milieuaspecten.

 • Voer activiteiten uit om vervuiling te voorkomen en het milieu te beschermen.

 • Stimuleer en ondersteun onze medewerkers om efficiënt gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen te garanderen.

 • Verminder afval bij de bron en zorg voor een correcte verwijdering.

 • Creëer een veilige en gezonde werkomgeving om werkgerelateerde letsels en verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

 • Identificeer gevaren en effecten met betrekking tot TMS-processen, om risico’s vooraf te identificeren en te minimaliseren door een effectieve risicobeoordeling uit te voeren van alle risicodragende activiteiten.

 •  Stel de instructies op en pas deze toe met betrekking tot het gebruik van beschermende uitrusting, waarschuwingsborden, die een veilige werkomgeving bieden voor onze werknemers, onderaannemers, leveranciers en bezoekers tijdens het uitvoeren van onze producten en diensten.

 • Zorg voor overleg en deelname van alle werknemers en werknemersvertegenwoordigers aan arbo-activiteiten.

 •  Voldoe volledig aan en volg nationale, internationale kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Organiseer doorlopende trainingen om de kennis en ervaring van onze medewerkers op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid te vergroten en bij te dragen aan hun ontwikkeling door hen de kans te geven kennis en ervaring toe te passen.

 •  Bepaal de noodsituaties die zich binnen TMS kunnen voordoen, om een ​​noodactieplan op te stellen en noodoefeningen uit te voeren.

 • Voer continue verbeterings- en ontwikkelingsactiviteiten uit die de effectiviteit en prestaties van het systeem voor kwaliteit, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk zullen verhogen.

 • Zorg voor de tevredenheid van alle TMS-medewerkers.

 • Ontwikkel de cultuur van kwaliteit, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk met de filosofie van continue verbetering.

Dit beleid wordt ondersteund door de doelstellingen van ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System en ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System. Hiertoe verbind ik mij ertoe de continuïteit en voortdurende verbetering van het QMS, EMS, OHSMS te verzekeren dat is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001,14001- en 45001-normen.

18/09/2019

Murat Yıldırım

Directeur

KWALITEIT, MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID OMVANG VAN BEHEERSYSTEMEN

TMS verzorgt de marketing, het projectontwerp, het ontwerp, de fabricage, het testen en de service na verkoop van industriële en proceskoelsystemen voor nationale en internationale klanten volgens nationale en internationale normen. In overeenstemming met de standaardvereisten voor kwaliteit, milieu, beroepsmatig Gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem dat zowel op kantoor als in de fabriek moet worden toegepast. Het toepassingsgebied van het kwaliteits-, milieu-, arbeidsveiligheids- en gezondheidsbeheersysteem is als volgt vastgesteld:
Kantoorgebouwen, productiegebied en magazijngebied Sanayi Mah. Akçiçek Sok. No: 18-20, 34906, Het is gelegen binnen de grenzen van Pendik / Istanbul.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM (QMS) SCOPE

Kwaliteitsmanagementsysteem binnen TMS omvat kantoorgebouwen, productieruimte en opslagruimte. Daarom is de reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem gestructureerd volgens de procesbenadering, risicogebaseerd denken en PDCA-cyclus.
• In lijn met de Procesaanpak; Management-, ondersteunings- en operationele processen worden bepaald.
• In lijn met Risk Based Thinking werden risico’s en kansen van alle processen geïdentificeerd en geëvalueerd.
• in lijn met de PDCA-cyclus worden verbetermogelijkheden voor processen geïdentificeerd en gerealiseerd.
TMS heeft activiteiten om aan alle eisen van de kwaliteitsmanagementsysteemnorm te voldoen en wordt beschreven in de inhoud van het kwaliteitshandboek.

MILIEUBEHEERSYSTEEM (EMS) WERKINGSSFEER

Milieumanagementsysteem binnen TMS omvat kantoorgebouwen, productieruimte en opslagruimte. De locatie van de klant is niet opgenomen in het milieumanagementsysteem. Daarom is de reikwijdte van het milieumanagementsysteem als volgt vastgesteld:
• Het bepalen van de milieuaspecten die verband houden met elk proces (gedurende de hele levenscyclus) en het voorkomen van de negatieve milieueffecten en het verhogen van de milieuprestaties.
• Voldoen aan verplichtingen op het gebied van milieuvriendelijkheid.
• Het bereiken van de vastgestelde doelen en doelstellingen (Preventie van vervuiling, monitoring van afval, preventie van energieverbruik, etc.)
TMS heeft activiteiten om aan alle eisen van de milieumanagementsysteemnorm te voldoen en wordt beschreven in de inhoud van het kwaliteitshandboek.

WERKINGSSFEER VAN VEILIGHEIDSBEHEERSYSTEEM VOOR GEZONDHEID

Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk binnen TMS omvat kantoorgebouwen, productiegebied, diensten van onderaannemers, beveiligingsdienst, gasten en klantengebied. Overeenkomstig is de reikwijdte van het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk als volgt vastgesteld:
• De prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk verbeteren door maatregelen te nemen om een ​​gezonde werkomgeving te creëren door werkgerelateerde letsels en ziekten te voorkomen.
• Beoordeling van risico’s die door gevaren voor werknemers en geïnteresseerde partijen moeten worden veroorzaakt en bepaling van noodzakelijke controles, vermindering of eliminatie van risico’s tot aanvaardbare niveaus.
• Het bereiken van de doelen die vereist zijn voor arbo
• Voldoen aan nationale / internationale wettelijke en andere vereisten
TMS heeft activiteiten om te voldoen aan alle eisen van de Arbo-managementsysteemnorm en wordt beschreven in de inhoud van het Kwaliteitshandboek.

Onze certificaten

4137_001
4137_002-new
ATEX_SERVICE_ENG
TKS
ADUV
APU_cert
IAC_Cert
PKS_Cert
VKS_Cert

9001:2015

ISO9001-TR
ISO9001-ENG-3
ISO9001-RU
ISO9001-İSP
ISO9001-PORTEKİZCE
ISO9001-ITALY
ISO9001-FR

14001:2015

ISO14001 UKAS-TR
ISO14001 UKAS-ENG
ISO14001 UKAS-RU
ISO14001 UKAS-ESP
ISO14001 UKAS-PORTEKİZCE
ISO14001 UKAS-ITALY
ISO14001 UKAS-FR

45001:2018

ISO45001 UKAS-TR
ISO45001 UKAS-ENG
ISO45001 UKAS-RU
ISO45001 UKAS-ESP
ISO45001 UKAS-PORTEKİZCE
ISO45001 UKAS-ITALY
ISO45001 UKAS-FR

ONZE STRATEGIE

Tailor Made Solutions (TMS) werd in 2002 opgericht op basis van de ervaring die in de sector sinds 1990 is opgedaan en dient als oplossingspartner voor industriële en proceskoelsystemen met zijn succesvolle geschiedenis en marktleiderspositie.

Visie

Om een merkorganisatie te zijn die innovatie leidt in alle wereldmarkten, voortdurend de geografische gebieden uitbreidt die het bedient, en het meest erkende en verkochte merk is.

Missie

Zorgen voor de continue ontwikkeling van al onze belanghebbenden en producten in het kader van bedrijfswaarden en kwaliteitsnormen door voortdurend technologische ontwikkelingen en innovaties in de industrieën van vandaag en morgen te volgen.

Investeer in technologie en mensen door middelen effectief te gebruiken

Onvoorwaardelijke klanttevredenheid bieden

Bied al onze klanten en oplossingspartners het meest nauwkeurige product- en prijsbeleid door de waarden na te leven

Ontwikkel in alle markten waar we actief zijn door ons te houden aan onze waarden en dynamische marktstructuren

Identificeer risico's en kansen met betrekking tot processen en zet risico's om in kansen Zorg voor continue verbetering van de totale prestaties van de bedrijfsprocessen Informatie-analyse en -beheer.

Zorg voor continue verbetering van de totale prestaties van de bedrijfsprocessen

Informatieanalyse en beheer

We zijn toegewijd aan wet en rechtvaardigheid.

We behandelen al onze stakeholders en elkaar eerlijk. We handhaven de rechtsstaat tijdens ons werk.

We communiceren openlijk, we tonen transparantie.

We zijn transparant. We vertonen transparante en betrouwbare communicatie. We begrijpen en leven met de klant mee.

We staan open voor verandering en ontwikkeling.

In plaats van weerstand te bieden aan verandering, worden we onderdeel van verandering. We bieden suggesties om ons bedrijf te verbeteren.

We zijn ons bewust van onze middelen.

We maken onze bedrijfsplannen door middel van resource-analyse. We gebruiken al onze middelen (tijd, geld, technologie) door middel van kosten-batenanalyse.

We zijn voorstander van diversiteit.

We discrimineren niet religie, taal, sekte, ras of geslacht. Wij zijn van mening dat verschillen synergie creëren.

We kennen onze sociale verantwoordelijkheden goed.

Als individu in de samenleving vervullen we onze verantwoordelijkheden. We dragen bij aan het welzijn van de samenleving. We ontwikkelen projecten die de natuur niet schaden.