Mobiele Koelunits

You might have a malfunction in your air conditioning system and the system has not been designed with any redundancy scenario. Or, your current setup does not satisfy you from efficiency point of view. Besides, you might only need air conditioning during certain peak times of the year. You might also be in the rental business for cooling equipment. In this case, MAC Series Mobile Cooling Units are the perfect solution for you. With its plug and play feature, you can start up and run your operation instantly.

TMS_MAC-en_Icons-01
TMS_MAC_Series

Mobil koelmachines worden in veel verschillende sectoren gebruikt. Zo zijn eenheden die op bouwplaatsen worden gebruikt voor het comfort van werknemers noodzakelijk. In levensmiddelenbedrijven worden mobiele koelinstallaties gebruikt om te voorkomen dat producten bederven in geval van storingen in koelcellen of koelkasten. Bovendien kunnen ze worden gebruikt in ziekenhuizen of andere gezondheidsinstellingen in geval van nood.

Een ander belangrijk toepassingsgebied voor mobiele koelinstallaties is de opslag van voedsel en dranken die koel moeten worden gehouden bij speciale evenementen of buitenactiviteiten. Mobiele koelinstallaties worden bijvoorbeeld gebruikt om voedsel en dranken koel te houden op bruiloften of festivals in de open lucht.

Kortom, mobiele koelinstallaties zijn draagbare systemen die ontworpen zijn om te voldoen aan dringende of tijdelijke koelbehoeften en worden in veel verschillende sectoren gebruikt.