TMS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN. TIC. NET ZO.

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Dit informatie- en toelichtingsformulier is opgesteld in verband met de verwerking en overdracht van “persoonlijke gegevens” van echte personen onder de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens met nummer 6698 (“wet PPD”). Al uw huidige informatie die u met ons bedrijf hebt gedeeld onder de wet 6698, wordt beschouwd als “Persoonsgegevens”.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons en uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving op de meest veilige manier en gedurende de wettelijke periode die vereist is onder die wetgeving.

 

· A) Gegevensbeheerder

TMS, handelend in de hoedanigheid van “Gegevensbeheerder”, zal uw persoonsgegevens verwerken binnen de reikwijdte van de volgende voorwaarden onder de Wet op de bescherming van persoonsgegevens met nummer 6698 (“PPD-wet”).

 

· B) Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals vereist onder artikelen 5 en 6 van PPD-wet met nummer 6698 voor zowel ons bedrijf als de echte en juridische entiteiten in verband met ons bedrijf om hun verplichtingen na te komen, om u op de hoogte te houden van de updates, om u eraan te herinneren en ervoor te zorgen dat de wettelijke verplichtingen van de partijen met betrekking tot de uitvoering van contracten met u worden uitgevoerd, om deel te nemen aan verschillende advertentie- en marketingpraktijken, om uw mening te krijgen via vragenlijsten en opiniepeilingen, om producten, projecten en diensten te bepalen die voor u geschikt zijn, om dergelijke producten, projecten en diensten aan te passen en te verbeteren, om efficiënte klantenservice aan te bieden, om u te informeren over eventuele wijzigingen in het interne beleid die u aanbelangen of om andere kennisgevingen die voor u relevant zijn, om u te informeren via e-mail, sms of fax, om u te informeren over campagnes, om gedrukte bulletins, tijdschriften te sturen of brieven over campagnes, om het bezoekersprofiel te bepalen, om uw verzoeken, eisen en klachten te beoordelen, om ons personeelsbeleid te beheren en om eventuele vragen te beantwoorden.

 

c) Aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen

Bovendien kunnen uw hieronder verzamelde persoonsgegevens, indien en voor zover vereist voor het bereiken van de doeleinden vermeld in paragraaf (b) van deze verklaring, worden overgedragen aan onze directe / indirecte lokale / buitenlandse dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, lokaal / buitenlands / internationaal publieke / private organisaties, corporaties, bedrijven en andere derde partijen waar ons bedrijf diensten / ondersteuning / advies mee afneemt of mee samenwerkt of ons bedrijf een project / programma / financieringspartner is van, evenals gelieerde ondernemingen, consultants, aandeelhouders of oplossingspartners en andere wettelijk bevoegde openbare entiteiten en administraties en leveranciers of onderaannemers daarvan in het kader van de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in de artikelen 8 en 9 van Wet nr. 6698. TMS mag dergelijke gegevens verder verwerken of bewaren op servers of elektronische omgevingen in Turkije of in het buitenland, op voorwaarde dat het de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.

 

· Ç) Methoden en juridische redenen voor het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons bedrijf worden verzameld of verkregen via verschillende kanalen (inclusief hoofdkantoor, agentschappen, verkoopkantoren van TMS en andere fysieke omgevingen, callcenters, internetsites, websites, mobiele applicaties en vergelijkbare elektronische platforms, promoties, lanceringen en donaties die worden georganiseerd op sociale media en andere openbaar beschikbare media, uw deelname aan trainingssessies, conferenties enz. of opname op schriftelijke, mondelinge, audio- of videobasis via andere groepsmaatschappijen of gecontracteerde personen en entiteiten of andere fysieke en elektronische omgevingen enz.). Uw Persoonsgegevens worden verzameld, overgedragen en verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor de doeleinden uiteengezet onder clausules (b) en (c) van deze kennisgeving binnen het toepassingsgebied van de artikelen 5 en 6 van de PPD-wet.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en gedurende de wettelijke periode die vereist is onder die wetgeving

 

· D) Rechten die voor u beschikbaar zijn in verband met uw persoonlijke gegevens

Als u, als eigenaar van persoonlijke gegevens, ons uw verzoeken met betrekking tot uw rechten toestuurt via een van de beschreven methoden, op voorwaarde dat u uw identificatie bewijst, zal er zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig jaar, aan uw verzoek worden voldaan. uiterlijk dagen, afhankelijk van de aard van uw vraag. In het geval dat het College bescherming persoonsgegevens bij u in rekening moet brengen, worden de vergoedingen in rekening gebracht die staan ​​vermeld in de door het College vastgestelde tarieven. Nu en daarom hebben houders van persoonsgegevens de volgende rechten:

Leren of persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

Informatie vragen over de aldus verwerkte Persoonsgegevens,

Leren van het specifieke doel van de verwerking en of verwerkte Persoonsgegevens zijn gebruikt voor het beoogde doel,

Het kennen van de identiteit van derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen in en uit het land,

Correctie eisen van onjuist of onvolledig verwerkte Persoonsgegevens en kennisgeving van deze correctie aan de derde personen aan wie Persoonsgegevens zijn overgedragen,

Om verwijdering of vernietiging te eisen van Persoonsgegevens die zijn verwerkt in overeenstemming met PPD-wet nr. 6698 en andere wetten bij beëindiging van specifieke redenen voor de verwerking en kennisgeving van de derde personen aan wie Persoonsgegevens werden overgedragen over deze verwijdering of vernietiging,

Alleen op geautomatiseerde wijze bezwaar maken tegen de negatieve gevolgen van de analyse van Persoonsgegevens,

Een verhaalsmogelijkheid eisen voor de verliezen en schade die u heeft geleden als gevolg van illegale verwerking van Persoonsgegevens.

Handelend in onze hoedanigheid van ‘Gegevensbeheerder’ zoals gedefinieerd in de PPD wet nummer 6698 artikel 11, stellen wij u hierbij op de hoogte dat u uw verzoeken met betrekking tot de uitvoering van de wet en de verwerking van uw persoonlijke gegevens naar ons e-mailadres kunt sturen info@tmsgrup.com met uw beveiligde elektronische handtekening of mobiele handtekening of naar ons postadres Sanayi Mahallesi Akçiçek Sokak No: 18 Pendik / İstanbul (via notaris of aangetekende post). Als uw eerder opgegeven e-mailadres is geregistreerd in ons systeem, kunt u dit e-mailadres ook gebruiken om uw verzoeken te verzenden. Volgens de bepalingen van artikel 5 van het Communique on Principles and Methods of Application to the Data Controller, bent u verplicht om uw voornaam, achternaam en, indien u zich schriftelijk aanmeldt, uw handtekening, uw Turkse ID-nummer te verstrekken als u Turks staatsburger bent, anders uw paspoortnummer of ID-nummer, uw woon- of werkadres voor kennisgeving en uw eventuele e-mailadres voor kennisgeving, telefoonnummer, faxnummer en het onderwerp van uw verzoek.

Murat Yıldırım

Beheerspartner